*

Handboek christelijke meditatie

Het eerste deel, Vertrekpunten geheten, bevat artikelen die ingaan op basisvragen van christelijke meditatie. Waar komt de toenemende belangstelling voor meditatie in onze tijd vandaan? Dat heeft te maken met een verlangen in de cultuur naar onthaasting, innerlijke rust, spiritualiteit. Ook in de kerk verlangen veel mensen naar een spiritualiteit waarin zij zich kunnen verankeren in  een stille omgang met God. Terwijl in de samenleving vooral veel belangstelling is voor niet-christelijke vormen van meditatie, treedt nu ook de christelijke meditatie meer naar buiten. Deze meditatieve beweging kent ook theologische uitgangspunten die in dit boek vooral worden uitgewerkt vanuit een visie op God als Vader, Zoon en Geest. Christelijke meditatie kent ook een heel rijke traditie en deze wordt in een uitgebreid artikel uit de doeken gedaan. Maar er vindt ook uitwisseling plaats met gedachten en methoden uit vooral oosterse religies en filosofieën. Wat kunnen christenen daarvan leren en waar liggen de grenzen van deze uitwisseling? Verder worden in dit deel enkele basisprincipes van meditatie behandeld, zoals de omgang met gedachten, met de adem, met het lichaam en met buitengewone ervaringen.

Wegen

In het tweede deel, dat ‘Wegen’ heet, worden elf vormen van christelijke meditatie besproken. Naast de traditionele vormen als lectio divina en ignatiaanse meditatie komen ook mantrameditatie en centering prayer aan de orde. Boeiend zijn ook de beide artikelen over mediteren met behulp van iconen. Evenals het Jezusgebed dat ook behandeld wordt, komt deze vorm uit de Oosters-orthodoxe kerken voort. Origineel zijn de bijdragen over creatieve en bewegelijke vormen van meditatie, zoals loopmeditatie, meditatief dansen en meditatief zingen. En tenslotte vindt men er ook artikelen over meditatie en poëzie en over mediteren met kinderen. Dit deel kan enorm bijdragen tot verruiming van het meditatieve repertoire binnen de christelijke meditatieve beweging. Het biedt belangrijke aanwijzingen hoe je als begeleider deze vormen met een groep kunt beoefenen.

Vruchten

Het derde deel, tenslotte, heet ‘Vruchten’. Daarin wordt nagedacht over de doorwerking van meditatie in het persoonlijke geestelijke leven en in het leven in de geloofsgemeenschap en samenleving. We vinden er bijdragen over meditatie en gemeenteopbouw en meditatie in de preekvoorbereiding. Maar ook artikelen over meditatief waarnemen, meditatie als bron van expressie en mededogen, en over de relatie van meditatie en het gaan van de geestelijke weg.

Voor wie is dit boek

Het boek is voor iedereen die meer dan een oppervlakkige belangstelling heeft voor christelijke meditatie. Een theologische opleiding is niet nodig om dit boek te volgen. Maat het heeft zeker ook veel te bieden aan hen die theologisch geschoold zijn of die meditatiegroepen begeleiden. Of voor hen die zich hierop willen voorbereiden.

Ds. Kick Bras, voorzitter van Vacare, zie www.pkn.nl/vacare

joomla template