*

Keyboard / orgel gezocht

Op donderdag 8 november jl. is de kapel “Onder de Bogen” in de Molshoop te Nederhorst den Berg ingezegend door pastoor Dresmé tijdens een Eucharistieviering met diaken Wim Balk.
Wat nog ontbreekt is een muziekinstrument waar we de vieringen op kunnen begeleiden wanneer dat nodig is. De parochianen en pastores zullen er erg blij mee zijn.
We denken aan een keyboard / orgel met of zonder pootjes. Wie heeft er een in bezit en doet er niets meer mee? Voor vragen of inlichtingen: Ineke Hamers, tel: 0294 253263.

joomla template