*

Eerste Heilige Communie 2019

De zomer is nog niet voorbij of we kijken al naar de Eerste Heilige Communie van 2019. In het voorjaar hebben we twee prachtige Eerste Communievieringen gehad in Kortenhoef en Nederhorst den Berg. Als KAN-parochies zijn we daar nog steeds heel blij mee en we kijken dan ook vol verwachting uit naar 2019.

Alle kinderen in groep 4 van de Sint Antoniusschool in Kortenhoef en van de Jozefschool in Nederhorst den Berg zullen over enige tijd een informatiebrief en inschrijfformulier ontvangen. Is uw zoon of dochter niet gedoopt? Dat is geen punt, wanneer u dat als ouders ook geen punt vindt. De doop van uw zoon of dochter wordt dan samen voorbereid voor de Eerste Heilige Communie in mei 2019. Dan is het gewoon dubbel feest!


Ook zullen de kinderen aan de hand van de doopboeken worden uitgenodigd om mee te doen! Wanneer u nu onverhoopt geen brief en/of uitnodiging ontvangt, terwijl u die wel verwacht, wil ik u vragen om in de week van 19 november 2018 contact met het parochiesecretariaat op te nemen.

Nu hebben we de laatste jaren in Kortenhoef en in Nederhorst den Berg steeds een mooie groep eerste communicanten. Ik persoonlijk mis Ankeveen in dat rijtje en zou Ankeveen in 2019 graag weer toevoegen. Bij een minimum van drie kinderen binnen de grenzen van de Sint Martinusparochie, zet ik me in om volgend jaar ook weer een Eerst Communieviering te hebben in Ankeveen. Samen bouwen we tenslotte de kerk.

De eerste ouderavond staat overigens gepland voor woensdag 28 november in de pastorie of in het Achterom in Kortenhoef. #wemoveon #wijzijnKAN

Diaken Wim Balk

 

 

 

 

joomla template