Regio

Het bisdom Haarlem-Amsterdam is in 2004, bij het verschijnen van de Nota Nieuwe Tijden, Nieuwe Wegen verdeeld in 34 regios, samenwerkingsgebieden van parochies. De hieronder genoemde 7 parochies vormen samen de pastorale regio Hilversum binnen het dekenaat Amsterdam van het Bisdom Haarlem-Amsterdam

- H. Vitus en H. Willibrord Parochie te Hilversum
- Onze Lieve Vrouwe Verrijzenis Parochie te Hilversum
- Heilig Hart Joseph Parochie te Hilversum
- Emmaus-Paulus Parochie te Hilversum
- KAN Parochies:

H. Antonius van Padua Parochie te Kortenhoef
Sint Martinus Parochie te Ankeveen
O.L. Vrouw Hemelvaart Parochie te Nederhorst den Berg

Een aantal keren per jaar is er een regio vergadering waar de vice-voorzitters en de penningmeesters van alle kerkbesturen onder leiding van Pastoor Dresmé de op dat moment belangrijke bestuurlijke punten bespreken die betrekking hebben op de regio en een gezamenlijk standpunt vereisen.

In de linkerlong (Emmaus/Paulus en KAN parochies) was de samenwerking al goed op dreef en heeft dit sinds half 2011 geresulteerd in de vorming van een personele unie in de KAN Parochies. Per 1 januari 2014 zijn vervolgens de Emmaus Parochie en de Paulus Parochie gefuseerd.
In de rechterlong (H.Vitus-H.Willibrord / HHart-Joseph / OLV-Verrijzenis) is per 1 januari 2014 een personele unie gerealiseerd zodat ook hier de samenwerking verder uitgebouwd kan worden.

 

Het pastoresteam van de regio (april 2019)

pastores

 

V.l.n.r. bovenste rij: M. van de Camp, regiosecretariaat; M. Lagemaat, jongerenwerker; diaken J. Meijer; pastor P. Kalkhoven; diaken R. Simileer; pastor E. Kaak; diaken J. Tünnissen; diaken B. van Wilgenburg; diaken W. Balk.
Onderste rij: pastor L. Wenneker; pastor W. Vlooswijk; pastoor J. Fonck; pastoor J. Dresmé; pastor A. Jaakke; L. Griffioen, regiocoӧrdinator; pater J. Haen.

 

Achtergrond regio vorming
In mei 2004 verscheen de nota Nieuwe tijden Nieuwe wegen, uitgebracht door het bisdom Haarlem-Amsterdam. In deze nota werden een aantal beleidslijnen uitgezet voor de toekomst. Alle parochies in het bisdom werden ingedeeld in regios. Middels die regiovorming, vernieuwende samenwerkingsverbanden tussen parochies, wil het bisdom komen tot vitalisering van die parochies. Daarbij gaat het enerzijds om eerlijke verdeling van het beperkte aantal pastores, om de organisatie van onze gemeenschappen. Maar anderzijds wordt de regio gezien als de plaats waar de verantwoordelijkheid van de kerk, voor de vele zoekende mensen in onze tijd, gestalte kan krijgen. Op regionaal niveau kunnen gemakkelijker initiatieven genomen worden op gebied van bijvoorbeeld jeugdwerk en diaconie. Bovendien kunnen de pastores van een regio hun specifieke talenten en vaardigheden inzetten voor het geheel van de regio. Het bisdom stelde als eis dat er per 1 januari 2014 zicht moest zijn op samenwerking van de parochies in de vorm van een personele unie of een fusie.