Tarievenlijst R.K. Begraafplaats bij H. Antonius van Padua kerk te Kortenhoef  
Tarieven per 1 jan 2023  
Grafruimten  
1.1 Het verlenen van uitsluitend recht tot het doen begraven en begraven houden van een
familiegraf voor een periode van 20 jaar   €         1.130,00
1.1a Idem voor een kindergraf (leeftijd tot en met 11 jaar)  €            390,00
1.2 Het verlenen van uitsluitend recht tot het doen begraven en begraven houden van een
algemeen graf voor een periode van 20 jaar   €            580,00
1.3 Het verlenen van uitsluitend recht tot het doen bijzetten en bijgezet houden van een
asbus/urn in een urnengraf voor een periode van 20 jaar  €            510,00
1.4 Het verlenen van uitsluitend recht tot het doen bijzetten en bijgezet houden van een
asbus/urn in een urnennis van de urnenmuur voor een periode van 10 jaar  €            225,00
Verlenging grafrechten  
2.1 Familiegraf (conform 1.1) voor een periode van 10 jaar  €            575,00
2.2 Kindergraf (conform 1.1a) voor een periode van 10 jaar  €            205,00
2.3 Urnengraf (conform 1.3) voor een periode van 10 jaar  €            310,00
2.4 Urnennis (conform 1.4) voor een periode van 5 jaar  €            125,00
Begraven    
3.1 Begraven van een overledene in de leeftijd van ιιn jaar en ouder  €            850,00
3.2 Begraven van een overledene beneden de leeftijd van ιιn jaar   €            280,00
3.3 Bijzetten van een asbus/urn in familiegraf  €            200,00
3.4 Bijzetten van een asbus/urn in urnengraf  €            380,00
3.5 Bijzetten van een asbus/urn in urnennis van urnenmuur *)  €            100,00
*) Maximaal 2 asbussen/urnen per nis
3.6 Afsluitgedenkplaat voor de nis in urnenmuur excl. tekst
(wordt na verhuurperiode verwijderd)  €            260,00
Asverstrooiing  
4.1 Het uitstrooien van de as in familiegraf  €            170,00
4.2 Het uitstrooien van de as op strooiveld  €            105,00
4.3 Gedachtenisplaatje bij strooiveld   €            105,00
Kosten voor het verwijderen van het graf en monument  
6.1 Verwijderen monument familiegraf (wordt vσσraf in rekening gebracht)  €            225,00
6.2 Ruimen familiegraf (wordt vσσraf in rekening gebracht)  €            180,00
--- Verwijderen van urnengraf of -nis: hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht  €                      -  
6.3 Na verwijderen urnengraf of -nis: uitstrooien van de as op strooiveld (zie 1.3, 1.4)  €            105,00
TARIEVEN ROUWDIENSTEN KAN Parochies   
(Kortenhoef, Ankeveen en Nederhorst den Berg)  
Avondwake( inclusief cantor/organist)  €            140,00
Nacht opbaren  €            105,00
Uitvaartdienst voor parochianen al dan niet met pastor  €            375,00
Uitvaartdienst voor oud-parochianen al dan niet met pastor die begraven worden op het parochiekerkhof  €            375,00
Afkoop i.v.m. het NIET collecteren tijdens uitvaartdiest  €            100,00
Uitvaartdienst alleen gebruik van de kerk:
door oud- of NIET- parochianen  €            730,00
door oud- of NIET- parochianen met pastor  €            975,00
  bijdrage kosten verwarming kerk winter  €               75,00
  Voor alle vieringen: koor/organist/dirigent  €            165,00
 
  Meegaan van de pastor naar een crematie of begraving elders
(+ vergoeding autokosten pastor € 0,50 per gereden kilometer)  €            235,00
Tekstboekjes (door parochie gemaakt) per 100 stuks  €            130,00