Hier kunt u de volledige artikelen lezen waarvan in het parochieblad KAN nieuws een verkorte versie is verschenen.

Altijd al willen weten, waar de hemel op aarde te vinden is? In Lourdes. Elke dag gaan vele mensen naar de grot, waar Maria in 1858 aan het meisje Bernadette Soubirous verscheen. Mensen gaan naar Lourdes om steun te zoeken bij Maria, om een kaarsje op te steken, om stil te zijn bij de grot van de verschijningen, om het geloof samen met anderen te beleven, om bezinning.

Tijdens onze reizen naar Lourdes wordt u een volledig verzorgd programma aangeboden. U kunt – geheel vrijblijvend – deelnemen aan vieringen, processies, verdiepingsmomenten, wandelingen door Lourdes en een excursie naar de Pyreneeën.

Donderdagavond 10 oktober hebben de gezamenlijke kerken van Wijdemeren (de diaconieën van de diverse protestantse gemeenten en de P.C.I ‘s) vergaderd over een kerstactie voor de minima.
Ook in 2019 houden de gezamenlijke kerken van Wijdemeren een kerstactie voor de minima. De organisatie dit jaar is in handen van de diaconie van de protestantse gemeente Nederhorst den Berg.
In 2004 is gestart met deze actie. In de jaren 2004 t/m 2008 werd aan de daarvoor in aanmerking komende mensen een kerstpakket verstrekt.


Op zaterdag 21 december geeft ’t KOOR! alweer voor de derde maal een kerstconcert in de H. Antonius van Paduakerk in Kortenhoef. Na twee zeer geslaagde eerdere kerstconcerten in 2014 en 2016 met een tot op de laatste plaats gevulde kerk vinden wij het een voorrecht om hier weer ons concert te mogen geven. En wij doen het deze dag zelfs twee keer om nog meer mensen in de gelegenheid te stellen erbij te zijn. Wij hopen het publiek een kleine anderhalf uur te vermaken met bekende en soms minder bekende liederen, die allemaal een link hebben met de kerst dan wel de sfeervolle decembermaand. Voorts zijn er enkele instrumentale intermezzo’s en een bijzonder kerstverhaal. Ook een stuk samenzang met het publiek zal niet ontbreken.

 

‘elke dag een beetje spirit!’

De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het motto: ‘elke dag een beetje spirit!’. Op de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie over verschillende onderwerpen.

De Diaconie van de Protestantse Gemeente Nederhorst den Berg en de P.C.I. voor de KAN- parochies houden ook dit jaar weer gezamenlijk, voor de elfde keer, een actie voor de Voedselbank Gooi & Omstreken. Ook dit jaar doen alle drie de Bergse basisscholen weer mee aan de actie en wordt ook de Sint Martinusparochie in Ankeveen weer volledig in onze actie betrokken.

De Stichting Voedselbank Gooi en Omstreken biedt mensen in nood wekelijks een voedselpakket aan. Mensen die na aftrek van vaste lasten onvoldoende geld overhouden om eten
te kopen, worden door de voedselbank geholpen. Per 1 januari 2019 geldt, dat iedere volwassene die minder dan 225 euro per maand over heeft om te besteden, in aanmerking komt voor hulp.

stilte – adem –  bijbel – aandacht – gebed – verbondenheid

Mediteren rond de bron.

Meditatieve stromingen hebben altijd deel uitgemaakt van het christendom. Al in de vroege kerk van de eerste eeuwen werd stiltemeditatie en biddend en mediterend bijbellezen beoefend. In sommige tijdvakken leefde dit wat onopgemerkt voort in kloosters en retraitecentra. De laatste decennia is in de protestantse kerken een beweging op gang gekomen van mensen die samen mediterend op weg zijn en zo hun zoektocht naar eigentijds christelijk geloven verdiepen.