PINKSTEREN 2019

“Geest die vuur en liefde zijt”: zo begint een lied dat op Pinksteren vaak wordt gezongen.
Vuur kan verwoestend zijn. De Notre Dame in Parijs is in vlammen opgegaan. In de zestiger jaren van het begin van onze jaartelling raakte Rome in brand. Keizer Nero gaf de christenen, die hij verachtte, de schuld en strafte ze door ze als fakkels te verbranden voor de verlichting van zijn park. Ook bosbranden zijn ons bekend. Er zijn vuurspuwende bergen. En brandwonden zijn pijnlijk. En als je met vuur speelt, ben je gevaarlijk bezig.
Vuur kan ook een positieve uitwerking hebben. Het dagelijks leven is zonder vuur ondenkbaar. Met een lucifer ontsteken we licht. Op het vuur bakken we brood. Gezeten rond een vuur verwarmen we ons. Wat waardeloos is verbranden we. Mensen die in vuur en vlam staan voor een goed doel trekken ons mee. De liefde heet ook een vlam of een vuur.

De heilige Geest werkt ook als een vuur, niet verwoestend maar juist opbouwend. Hij heeft een enorme kracht, is grensoverschrijdend, ontregelend, vernieuwend en scheppend. Maar de heilige Geest is ook zacht, verfrissend en verkoelend. Maakt buigzaam wat is verstard en koestert wat kil is geworden. Gods heilige Geest is troostend, uitdagend en inspirerend. En Jezus zegt: “Ik zal jullie een andere helper zenden.” Een andere - hijzelf is er ook een – die ervoor zal zorgen dat wij zijn woorden niet zullen vergeten en zo van de weg van de waarheid afraken.

Helaas leeft bij velen het pinksterfeest niet zo. De heilige Geest is te vaag. En er worden misschien ook wel erg veel dingen aan hem toegeschreven. Bij Kerstmis en Pasen kunnen wij ons iets voorstellen, bij Pinksteren en de Geest is dat veel moeilijker. Maar de Geest is een vuur en dat kun je voelen. En de Geest is liefde en die kun je ook voelen. Wij houden niet van kou, wij willen warmte. Weet u wat koud is? Oorlog is koud, corruptie, fraude, jaloezie: dat is allemaal koud. Roddel en laster zijn koud, hoogmoed en arrogantie zijn koud. Leugens en nepnieuws zijn koud. Integriteit en oprechtheid zijn warm, evenals opbouwende kritiek en barmhartige oordelen over anderen. Haat zaaien, haat prediken en ongefundeerde verdachtmakingen maken mensen koud en de dood is koud. Macht willen hebben om de macht, om baas te kunnen spelen over anderen, dat is koud en dat maakt ook mensen koud. Als je goed kijkt om je heen en in de wereld, zie je en voel je veel warmte van goede mensen om je heen. Maar er is ook veel kou. Waar je warmte ziet en ervaart, daar is de Geest werkzaam. De Geest is liefde, gevende liefde en niet nemende liefde. Belangeloze liefde en niet om iets terug te krijgen. Liefde en ijskoud zijn begrippen die niet bij elkaar passen. Maar warmte en kou komen wel samen voor. In mensen, in landen, in politieke partijen. Als de begeerte om te hebben en binnen te halen en winst te maken overheerst, is het er koud. Maar als het streven is om hen die het niet zo goed hebben te helpen, is het daar warm. Waar mensen bereid zijn om als vrijwilliger een steentje bij te dragen voor de opbouw van een club, een parochie, een levende gemeenschap, is het daar warm. Waar men niet staat op zijn ponteneur, op zijn eigen gelijk of op de letter van de wet, daar is het warm, daar is het vuur van de Geest. Waar hulpbehoevenden worden geholpen, aandacht wordt gegeven aan wie iedereen of bijna iedereen voorbijloopt.

Kijk naar de apostelen op de eerste pinksterdag, daar in Jeruzalem. Vrij en onbevreesd spraken ze over Jezus van Nazaret, die aan het kruis was gestorven en uit het graf was opgestaan. De Geest had hen van hun angst bevrijd en ze spraken zo inspirerend, dat velen geloofden in wat zij verkondigden en zich bij hen aansloten. Een golf van warmte ging door de stad. Een laaiend vuur had om zich heen gegrepen, velen hadden de frisse wind gevoeld die hen opstuwde en hadden zich mee laten nemen op de woorden van Petrus en de anderen. Vurige tongen, inspirerende taal, de taal van de liefde, die zij verstonden, die hen in het hart raakte, waar ze warm van werden.

Broeders en zusters, de Geest kun je niet zien, maar wat vuur aanricht kun je wel zien, wat het vuur van de Geest aanricht aan goeds kun je wel zien en voelen: vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Mensen die dat uitstralen, daar word je warm van.
Ik wens jullie een zalig Pinksteren, een vurig en warm Pinksteren. AMEN.

Leo Wenneker