EEN ANDERE KONING, dat is het thema van deze viering.

Een koning geniet aanzien bij velen in zijn eigen land en daarbuiten. Ook onze koning. Heeft hij macht? Nee, niet veel, wel enige invloed. Want politiek gezien hebben de koningen hun tijd gehad sinds de Franse Revolutie. Regeringen worden nu democratisch gekozen. Het is niet meer de koning die regeert. Het absolute koningschap, de alleenheerser bestaat hier niet meer. Het koningschap is dan wel uitgekleed om zo te zeggen, maar de koningen en koninginnen gaan nog altijd gekleed in prachtige, peperdure gewaden. Koningen, koninginnen, prinsen en prinsessen  leiden nu voornamelijk een leven vol ceremonie en glamour, en met weinig privacy.

Voor de Franse revolutie beschouwden de vorsten zich als de bezitters van het land. Ze deden daarmee wat ze wilden en ze dachten dat ze dat deden met goddelijk recht. Ze waren potentaten, strenge regenten, managers met hardheid en willekeur. Ze regeerden met ijzeren vuist.

In dat rijtje heersers staat Pilatus.
Pilatus vertegenwoordigt de arrogantie van de macht. In hem is de Romeinse keizer daar.
Jezus staat aan de tegenovergestelde kant. Hij vertegenwoordigt de nederigheid van de onmacht. In hem staat God daar.
Nu staan zij tegenover elkaar in Pilatus’ paleis. De Romeinse supermacht tegenover de zogenaamde koning van de Joden die een machteloze indruk maakt.
Pilatus met alle eretekenen van zijn rechterlijke macht als landvoogd en Jezus met spotgewaden en een doornenkroon op zijn hoofd. De tegenstelling kan niet groter zijn. En deze man die als een misdadiger is aangeklaagd, als een revolutionair die een staatsgreep wil plegen en tot oproer oproept, is koning, zegt hij, en dat is de waarheid, zegt hij. Waar haalt hij de pretentie vandaan, denkt Pilatus. Ik zal hem laten voelen wie hier de macht heeft, ik zal hem vertrappen, ik zal hem laten geselen en kruisigen. Dat is dan het definitieve einde van zijn koningschap.

Zo redeneren de machthebbers, de dictators van deze wereld. De kleinen en de kwetsbaren vertrappen zij en ze pappen aan met de rijken en de groten. En dat gaat al eeuwen zo tot in onze tijd.

Het koningschap van Jezus lijkt op zijn dieptepunt als hij aan het kruis hangt, maar dan is het juist op zijn hoogtepunt. Schijnbaar volkomen machteloos 
hangt hij daar, maar dan juist is hij werkelijk koning door zijn gehoorzaamheid aan zijn Vader, door zijn dienstbaarheid aan de mensen en door de geest die hij gaf.

Jezus keert alles om en zet alles op zijn kop.
Hij is de andere koning.

Wij zien op naar macht in de wereld, naar pracht en praal, naar grootse demonstraties. “Nee”, zegt Jezus, “zoek het in het kleine en weerloze.”

Een andere koning vereist ook een ander koninkrijk.
Een koninkrijk waarin oppositieleiders niet monddood worden gemaakt.
Een koninkrijk waar macht zich niet uit in onderdrukking.
Een koninkrijk waar de machthebbers zich niet rijker maken ten koste van hun landgenoten.
Een koninkrijk waar niet eigen land eerst geldt, maar waar de grenzen openstaan voor wie in eigen land niet welkom is.
Een koninkrijk waar de armen, de kwetsbaren en zij die hulp nodig hebben op de eerste plaats komen.
Een koninkrijk waarvan de koning en de regering niet alleen met woorden “betrokken, meelevend en geïnteresseerd” zijn waar het benadeelde landgenoten betreft, maar vooral met daden.

Christus Koning gaat incognito zijn weg door onze wereld, onherkenbaar bijna, in elk geval onopvallend. Hij is de andere koning en misschien wel onze enige echte. Hij is niet daar waar politici brallen: “Wij gaan dit doen, wij gaan dat dat doen!” Nee, maar daar waar zij in eenvoud en bescheidenheid de wezenlijke zaken aan de orde stellen.
En daar is hij waar de ouders de band met de kinderen in stand houden, ook als die kinderen geheel andere wegen gaan.
En waar vreemdelingen uit verre en onveilige landen oprecht en zonder bijbedoelingen worden geholpen.
Waar mensen met een andere levenswijze worden gerespecteerd en waar vrijwilligers, vaak achter de schermen, met hun handen, hun stem en hun hoofd, maar vooral met hun hart een parochie draaiende houden.

Daar is Christus Koning, nu in onze tijd, de andere koning, en eenmaal zal hij het zichtbaar zijn in volle glorie! AMEN.

Leo Wenneker

credits  / cookie gebruik