Nieuws

SamenKerk 31 10 23Komend weekend (4/5 november) ligt achter in de kerken de nieuwe SamenKerk met vanwege deze Allerzielenmaand aandacht hoe de inventaris van een te sluiten kerk in andere kerken een nieuwe bestemming kreeg, een oude grafkist verhaalt het christelijke geloof in het leven en aandacht voor twee unieke tentoonstellingen: één over damesjaponnen die kazuifels werden, en één over het jaar 1000 in de Middeleeuwen.
Neem een SamenKerk, gratis, mee, voor uzelf en maak er ook een ander blij mee.

Kaarsvlam
Paus Franciscus roept op tot vrede in het Heilige Land en spreekt zijn bezorgdheid uit over de humanitaire situatie in Gaza. De paus roept alle partijen op om hun wapens neer te leggen en alle christenen om op vrijdag 27 oktober te bidden en te vasten voor vrede.

 De H. Antonius van Padua in Kortenhoef is die vrijdagmorgen, 27 oktober 2023, open van 09:30 uur tot 10:30 uur. De kerk is open om te bidden, te zingen, een kaarsje aan te steken, stil te zijn en stil te staan bij de gebeurtenissen die zich zo razendsnel opvolgen.

Wim Balk

 

ODW 2023 poster A3
Volg je roeping! Misschien vraag je je wel eens af “wat wil ik met mijn leven? En wat wil God van mij?”

Om dat uit te vinden en te onderzoeken is de Roepingenweek 2023, van 5 tot 11 november, in de vorm van open dagen.

De opening van de Roepingenweek 2023 zal plaatsvinden op de KJD (Katholieke Jongeren Dag) op 4 november in Veenendaal. Speciaal in deze week zullen verschillende organisaties een ‘open dag’ aanbieden.

Op www.volgjeroeping.nl vind je alle informatie over deze bijzondere week.

Wim Balk

2025 poster 1 heilig jaar bedevaartIn het jaar 2025 wordt in de Kerk weer een Heilig Jaar of Jubeljaar gehouden. Centraal staat de verzoening tussen mensen onderling en van de mens met God. Centrum van hetHeilig Jaar is uiteraard Rome. Daar worden dichtgemetselde ‘heilige deuren’ van vier basilieken plechtig geopend, zodat pelgrims via deze deuren de kerken op hun pelgrimstocht kunnen betreden. 

De voorbereidingen in Rome zijn al in volle gang. Zo is het thema al bekend: ‘Pelgrims van Hoop’. Ook in ons land wordt al naar het Heilig Jaar 2025 gekeken. Zo zullen alle Nederlandse bisdommen van 26 april 2025 t/m 3 mei 2025 een gezamenlijke, nationale, bedevaart houden. Ook ons bisdomHaarlem - Amsterdam doet hier volop aan mee en iedereen is uitgenodigd: alle parochies, pastores en parochianen, en natuurlijk de gezinnen, grootouders en kleinkinderen, jongeren. Er wordt geprobeerd ook een zorgreis te organiseren.

In de loop van de tijd kunt u meer communicatie over deze jubeljaarbedevaart verwachten, want het is tenslotte zo 2025.

Wim Balk

In elk van de 3 KAN-parochies is een groep mensen bezig om te kijken hoe zij hun parochiegemeenschap toekomst kunnen bieden.

In de Antoniusparochie heeft de werkgroep die zich daarmee bezighoudt op zondag 8 oktober hun plan voorgelegd aan de parochianen. Pim Schuffelen heeft namens de werkgroep uitgelegd hoe ze eraan gewerkt hebben en wat het heeft opgeleverd. Parochianen kregen de gelegenheid om vragen te stellen en reacties te geven. Hier werd goed gebruik van gemaakt. Het plan is positief ontvangen.

Aanvankelijk lag in de bedoeling het totale plan op de website te zetten. We hebben echter besloten hiermee te wachten tot na de presentatie op 16 november in de Drie Dorpen.

Wordt vervolgd dus!