Voor de alle vieringen geldt:

In verband met corona gelden vanaf 25 september 2021 de volgende regels:

• Er is geen beperking meer van het aantal kerkbezoekers.

• Alle basisregels blijven gelden: handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven en testen bij klachten en zorgen voor voldoende frisse lucht in binnenruimtes.

• Rituele contactmomenten (aanrakingen) tijdens doop, vormsel, ziekenzalving, etc. worden zoveel mogelijk beperkt. De regel dat er bij de vredeswens geen handen worden geschud blijft gehandhaafd.

Gelovigen wordt uitdrukkelijk gevraagd om rekening met elkaar te houden zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk.

Voor nadere inlichtingen kunt u bellen naar het parochiesecretariaat:

  • H. Antonius van Padua-dinsdag-en donderdagmorgen -035 656 1285 (tussen 09:00 en 11:00);
  • St. Martinus-donderdagmorgen -035 656 1252 (tussen 09:00 en 10:30);
  • O.L.V. Hemelvaart-maandag-en donderdagmorgen -0294 251 315 (tussen 09:00 en 11:00)