Nieuws

Red Wednesday 1

In 2019 wist Kerk in Nood met RedWednesday® ruim 335 miljoen mensen wereldwijd bewust te maken van de wereldwijd afnemende vrijheid om te geloven.

Ook in 2020 vraagt Kerk in Nood aandacht voor de vele schendingen die vooral minderheden lijdzaam ondergaan. Door op woensdag 25 november gebouwen rood aan te lichten, buttons te dragen en op andere manieren aandacht te vragen, staan we op voor de vrijheid van alle mensen - en in het bijzonder de meest vervolgde groep, de Christenen - om te geloven wat zij willen.

 

Binnen de KAN-parochies zullen we alle parochiekerken op woensdag 25 november a.s. rood aanlichten van in elk geval 18:00 tot 20:15 uur.

Meer informatie kunt u vinden op: https://kerkinnood.nl/redwednesday2020/

Red Wednesday 2

 

805793B8 018D 463F B8EB D1E6BFCC08E9Mariaviering – woensdag 28 oktober 2020

Volgende week woensdag, 28 oktober 2020 om 10:00 uur, is in de O.L.V. Hemelvaartkerk in Nederhorst den Berg een Maria-viering.

Het is goed om deze maand aan de H. Maria, Moeder van God, te vragen om ons bij te staan en om voor ons te bidden. Dat vragen we ook telkens als we het ‘Wees gegroet’ bidden. Als parochiegemeenschappen van de KAN willen we samen blijven komen, want geloven doen we niet alleen. De gemeenschap is van belang en in deze tijd is het fijn om samen te vieren.

Reserveren is wel een noodzakelijkheid, want we mogen voorlopig niet meer dan dertig parochianen/gasten in onze kerken ontvangen. Dit jaar is de autodienst helaas niet mogelijk, maar natuurlijk hopen we u volgende week te zien. We verzoeken u dringend om niet naar de viering te komen wanneer u COVID19 gerelateerde klachten hebt. Een COVID-19 triage kunt u online doen: https://www.covidtriage.nl/

Reserveren kan door morgenochtend, donderdag 22 oktober 2020, of maandagochtend, 26 oktober 2020, te bellen naar 0294 - 251 315.

Diaken Wim Balk

UpdateUpdate: registreren voor de vieringen (12 oktober 2020)

Zoals bekend worden de vieringen, op verzoek van de overheid, weer afgeschaald naar dertig personen. Om die reden verzoeken we u om weer vooraf te reserveren voor de vieringen. Registreren kan telefonisch:
Kortenhoef op dinsdag- en donderdagmorgen op telefoonnummer 035-656.1285;
Ankeveen op donderdagmorgen op telefoonnummer 035-656.1252;
Nederhorst den Berg op maandag- en donderdagmorgen op telefoonnummer 0294-251.315.

Wij verzoeken u om een niet-medisch mondkapje te dragen als u de kerk binnenkomt en verlaat. Het advies is ook om het mondkapje alleen af te doen tijdens het ontvangen van de H. Communie.

Alle andere maatregelen blijven van kracht.

Ondanks dat deze aangescherpte maatregelen wrang zijn, zijn ze in het kader van de huidige situatie te begrijpen. We vragen u om uw medewerking en begrip. Mochten er nieuwe ontwikkelingen of veranderingen zijn dan houden wij u via de website en de facebookpagina van de KAN-parochies op de hoogte.

Diaken Wim Balk

Vormsel2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitleg Vormsel info avond 20 oktober

Ook dit jaar gaat er weer gestart worden met de voorbereiding op het Vormsel. Iedere jongere vanaf de brugklasleeftijd is welkom! We gaan dit jaar op ontdekkingstocht, ga je mee?

Infoavond Vormsel voorbereiding:

20 oktober 2020 tijdstip: 20:00 – 21:00 uur
Emmauskerk, Kerklandenlaan 5, Hilversum,

Vormsel = de kracht van God ontvangen
Het Vormsel is een belangrijke gebeurtenis in de kerk. Ook wel een sacrament genoemd. Zoals de doop of de communie is ook het Vormsel een van de 7 sacramenten. Het is een zichtbaar teken van de onzichtbare God.  Als kind werd je gedoopt. Je ouders kozen daarvoor. Rond 7-8 jaar mag je voor de eerste keer de communie ontvangen. En rond je 12de levensjaar, als je in de brugklas zit, wordt je uitgenodigd om het sacrament van het Vormsel te ontvangen.

Wat dit Vormsel inhoudt ontdek je tijdens een voorbereidingsperiode, samen met leeftijdsgenoten. In het kort is het Vormsel de bevestiging van je doopsel. Als je je laat vormen, geef je aan dat je ook graag leerling van Jezus wil zijn, zoals je ouders dat bij je doop en de eerste communie voor jou hebben gedaan. Je bevestigt eigenlijk dat ook jij die keuze wil maken. Dat gebeurd in een viering met de bisschop. En niet alleen jij bevestigd dat je gelooft, ook de bisschop bekrachtigd deze keuze door de handoplegging en je voorhoofd te zalven met heilige olie (chrisma). Je wordt gezalfd net als koningen en profeten met de gave van de heilige Geest. Zo ontvang je de heilige Geest, de kracht van God, op een unieke manier. Wat begonnen is met je doop, gaat nu verder in je leven met de Heilige Geest als de Helper. De heilige Geest zorgt ervoor, als een soort kompas, dat we steeds proberen de weg van Jezus te volgen. Met de Helper hoeven we niet alleen te doen.  

Ga jij je Vormsel doen? Voor jongeren in de brugklas is dit het moment om het sacrament van het Vormsel te ontvangen. Alle jongeren die deze leeftijd hebben en in de parochie staan ingeschreven krijgen een uitnodiging per post voor de informatieavond. Niet ingeschreven of geen post ontvangen, dan ben je ook van harte welkom!
Sinds enkele jaren wordt de Vormselvoorbereiding gegeven aan tieners die in de brugklas zitten. Daarom nodigen we hen van harte uit om mee te doen met de Vormsel-voorbereiding. De voorbereiding van de vormelingen zal door alle parochies van de regio gezamenlijk gedaan worden. Als voorbereiding op het Vormsel en de Vormselviering in mei 2021 is er een Vormselproject. Dit zijn maandelijkse bijeenkomsten met alle vormelingen samen en een aantal andere activiteiten. Mocht de afstand naar Hilversum een probleem zijn, dan kan de werkgroep in overleg daar iets in betekenen.

Voor jongeren en hun ouders uit de hele regio is er een kennismakingsavond gepland. Deze zal plaatsvinden op:
Dinsdag 20 oktober
om 20:00 uur in het Emmausgebouw,  Kerkelandenlaan 5  in Hilversum.
Tijdens deze avond krijg je uitleg over het project dat we gebruiken als voorbereiding op het Vormsel en de toelichting geven op de bijbehorende activiteiten. Er zullen wat praktische zaken aan de orde komen en je krijgt dan ook een overzicht van de data van alle activiteiten. Hopelijk tot dan!

Maurice Lagemaat en het Vormselvoorbereidingsteam

Beste parochianen van de KAN,

Van een aantal parochianen heb ik gehoord dat de zin in mijn mail van vorige week donderdag over de mondkapjes in de kerk als een mondkapjesplicht is gelezen. Mijn excuses dat dat zo over kon komen, want dat was niet de bedoeling. Het is een advies om bij verplaatsingen in de kerk, dat wil zeggen bij binnenkomst en bij het naar buitengaan, een mondkapje te dragen. Het advies om een mondkapje te dragen bij het naar voren gaan voor het ontvangen van de H. Communie is vervallen; dat is alleen maar lastig en ook tijdens de viering kunt u, wanneer u een mondkapje draagt, deze natuurlijk af doen.

Ik hoop dat ik met deze mail de zin over het advies van het mondkapje heb verduidelijkt.

Alle goeds en met vriendelijke groet,

Diaken Wim Balk