Sint Antonius parochie

Kortenhoef


Grafoverzicht

Er is een actueel bestand van het grafoverzicht begraafplaats Kortenhoef beschikbaar. Het is mogelijk om dit te bestellen voor uw stamboomonderzoek.
Aan deze service zijn voorwaarden verbonden:

1. Het Excelbestand  wordt alleen per email toegezonden
2. U mag de informatie in dit bestand alleen gebruiken voor het gebruik in een door u ontworpen stamboom m.b.v. een computerprogramma (Gensdatapro, Progen, Aldfaer, etc.) of op papier.

Bij uw aanvraag gaat u akkoord met de hierboven vermelde voorwaarden.


Grafsteen foto's

Het is mogelijk om een foto van een graf te bestellen. Aan deze service zijn voorwaarden verbonden:

1. Foto's worden alleen per email toegezonden
2. U mag de foto('s) alleen gebruiken voor het gebruik in een door u ontworpen stamboom m.b.v. een computerprogramma (Gensdatapro, Progen, Aldfaer, etc.) of op papier.

Bij uw aanvraag gaat u akkoord met de hierboven vermelde voorwaarden.

credits  / cookie gebruik