Grafoverzicht

Er is een actueel bestand van het grafoverzicht begraafplaats Kortenhoef beschikbaar. Het is mogelijk om dit te bestellen voor uw stamboomonderzoek.
Aan deze service zijn voorwaarden verbonden:

1. Het Excelbestand  wordt alleen per email toegezonden
2. U mag de informatie in dit bestand alleen gebruiken voor het gebruik in een door u ontworpen stamboom m.b.v. een computerprogramma (Gensdatapro, Progen, Aldfaer, etc.) of op papier.

Bij uw aanvraag gaat u akkoord met de hierboven vermelde voorwaarden.

Grafsteen foto's

Het is mogelijk om een foto van een graf te bestellen. Aan deze service zijn voorwaarden verbonden:

1. Foto's worden alleen per email toegezonden
2. U mag de foto('s) alleen gebruiken voor het gebruik in een door u ontworpen stamboom m.b.v. een computerprogramma (Gensdatapro, Progen, Aldfaer, etc.) of op papier.

Bij uw aanvraag gaat u akkoord met de hierboven vermelde voorwaarden.