Dekenaat Hilversum - deken J.P.M. Dresmé

  1. Samen­wer­kings­ver­band Hilversum (pa­ro­chies H. Hart van Jezus en H. Joseph, O.L.Vrouw Ver­rij­ze­nis, H. Vitus en H.Wil­li­brord)

  2. Pa­ro­chie Emmaus-Paulus (Hilversum en Loosdrecht)

  3. Samen­wer­kings­ver­band KAN pa­ro­chies (pa­ro­chies H. Antonius van Padua te Kortenhoef, H. Martinus te Ankeveen, O.L.Vrouw Hemel­vaart te Nederhorst den Berg)

  4. Pa­ro­chie van Levend Water te Weesp (Weesp, Muiden en Muider­berg)

 

Het pastoresteam van de regio (april 2019)

pastores

 

V.l.n.r. bovenste rij: M. van de Camp, regiosecretariaat; M. Lagemaat, jongerenwerker; diaken J. Meijer; pastor P. Kalkhoven; diaken R. Simileer; pastor E. Kaak; diaken J. Tünnissen; diaken B. van Wilgenburg; diaken W. Balk.
Onderste rij: pastor L. Wenneker; pastor W. Vlooswijk; pastoor J. Fonck; pastoor J. Dresmé; pastor A. Jaakke; L. Griffioen, regiocoӧrdinator; pater J. Haen.

 

Achtergrond regio vorming
In mei 2004 verscheen de nota Nieuwe tijden Nieuwe wegen, uitgebracht door het bisdom Haarlem-Amsterdam. In deze nota werden een aantal beleidslijnen uitgezet voor de toekomst. Alle parochies in het bisdom werden ingedeeld in regios. Middels die regiovorming, vernieuwende samenwerkingsverbanden tussen parochies, wil het bisdom komen tot vitalisering van die parochies. Daarbij gaat het enerzijds om eerlijke verdeling van het beperkte aantal pastores, om de organisatie van onze gemeenschappen. Maar anderzijds wordt de regio gezien als de plaats waar de verantwoordelijkheid van de kerk, voor de vele zoekende mensen in onze tijd, gestalte kan krijgen. Op regionaal niveau kunnen gemakkelijker initiatieven genomen worden op gebied van bijvoorbeeld jeugdwerk en diaconie. Bovendien kunnen de pastores van een regio hun specifieke talenten en vaardigheden inzetten voor het geheel van de regio. In 2019 zijn de regio's omgevormd tot dekenaten.