Nieuws

blijf dit doen2
De nog steeds noodzakelijke beperkingen en regels vanwege het coronavirus hebben geleid tot een update betreffende de Eerste Heilige Communie. Deze zal dit jaar, 2021, helaas niet plaatsvinden
maar samengaan met de Eerste Heilige Communie 2022.

De uitnodigingsbrieven zullen eind dit jaar worden verstuurd naar alle kinderen, die bekend zijn in de parochieadministratie, in de leeftijd van groep 4 en groep 5. Ook zullen de brieven dan worden gegeven aan alle kinderen in deze groepen op de AT-scholen in Ankeveen, Kortenhoef en Nederhorst den Berg.

We hopen de kinderen en hun ouders dan te mogen verwelkomen bij de voorbereidingsbijeenkomsten en ‘normale’ eerste communievieringen in 2022.

Diaken Wim Balk

Samen Kerk

Aankomend weekend, 8/9 mei 2021, ligt achter in onze kerken het nieuwe nummer van het Bisdomblad SamenKerk, met veel aandacht voor Onze Lieve Vrouw Maria in de meimaand. 

U kunt een exemplaar gratis meenemen en misschien ook 
één voor familie, buren of een bekende die door de coronamaatregelen nu niet in de kerk kunnen meevieren.

landschapHet is een jarenlange goede traditie dat er op Hemelvaartsdag in de Horstermeerpolder, als er geen water naar beneden komt, een oecumenische viering is vanuit de OSG, de Graankorrel, de Protestantse Gemeente Nederhorst den Berg en de KAN-parochies. Wanneer het regende zijn we uitgeweken naar de Sint Martinuskerk in Ankeveen.

Op donderdag 22 april jl. was er in De Bergplaats in Nederhorst den Berg een oecumenisch overleg over de viering op Hemelvaartsdag dit jaar. Dat het weer Hemelvaartsdag wordt, staat als een paal boven water. Helaas hebben we tijdens dit overleg moeten besluiten om ook dit jaar de oecumenische viering in de polder te annuleren. Er zijn teveel beperkingen en onzekerheden om dit samen op een goede en veilige manier te organiseren.

Wel zal er op Hemelvaartsdag een oecumenische viering zijn om 09:30 uur in de Willibrordkerk in Nederhorst den Berg. Elk van de eerder genoemde geloofsgemeenschappen is daarbij betrokken, maar…… deze viering is helaas niet publiek toegankelijk. Wel zal deze viering, is de hoopvolle verwachting, via een livestream te volgen zijn op het YouTube-kanaal van de ‘Protestantse Gemeente Nederhorst den Berg’.

In de Sint Martinuskerk (Ankeveen) en in de H. Antonius van Padua (Kortenhoef) zullen er op Hemelvaartsdag RK-vieringen zijn om respectievelijk 09:30 uur en 11:00 uur. Het maximum aantal parochianen/gasten voor die vieringen blijft nog steeds dertig.

De oecumenische werkgroep.
 

De viering van vanavond op Witte Donderdag kunt u via een livestream bekijken via de facebookpagina van de KAN: https://www.facebook.com/KANparochies

De liturgie om thuis mee te vieren, vindt u hier


Een goede viering toegewenst.

GWP2021

Deze Goede Week en met Pasen zijn er gelukkig weer vieringen in onze KAN-parochiekerken. Door de avondklok kunnen tijden wel anders zijn dan aangegeven in het laatste KAN-nieuws of is het mogelijk dat een viering is vervallen. In onderstaand overzicht vindt u de laatste stand van zaken voor deze week.


Wanneer u naar één van deze vieringen wilt komen, vergeet u dan niet aan te melden via de parochiesecretariaten. Het maximum van dertig parochianen / gasten per viering is voor een aantal vieringen al bijna bereikt. Als kerken werken we er aan mee om het corona-virus een halt toe te roepen. Via https://www.covidtriage.nl/ kunt u daar ook aan meehelpen. Veel dank daarvoor!

Donderdag – 1 april 2021 – Witte Donderdag
H. Antonius van Padua – 15:00 uur.
Sint Martinus – 19:00 uur (livestream via de facebookpagina van de KAN-parochies: https://www.facebook.com/KANparochies).

Vrijdag – 2 april 2021 – Goede Vrijdag
H. Antonius van Padua – 15:00 uur – Kruisweg.
H. Antonius van Padua – 19:00 uur – Plechtigheden Goede  Vrijdag.
Sint Martinus – 15:00 uur – Kruisweg.
O.L.V. Hemelvaart – 11:00 uur – kerk open tot 12:00 uur en om 11:30 het kerkelijk middaggebed.

Zaterdag – 3 april 2021 – Paaswake
Sint Martinus – 19:30 uur.
O.L.V. Hemelvaart – 19:00 uur.

Zondag – 4 april 2021 – Eerste Paasdag
H. Antonius van Padua – 09:15 uur.
O.L.V. Hemelvaart – 09:30 uur.

ANDERE VIERINGEN / DIENSTEN DIE, ALLEEN VIA LIVESTREAM, KUNNEN WORDEN GEVOLGD

Het is niet mogelijk om bij de volgende vieringen / diensten aanwezig te zijn. Wel zijn ze te volgen via de links die achter de vieringen / diensten staan.

Woensdag – 31 maart 2021
Sint Bavo Kathedraal in Haarlem – 19:00 uur – Chrismamis via

Donderdag – 1 april 2021 – m.m.v. parochianen
Willibrordkerk in Nederhorst den Berg – 19:30 uur 


Vrijdag – 2 april 2021 - oecumenisch
Willibrordkerk in Nederhorst den Berg – 19:30 uur –